Ajankohtaista yhteistyökumppaneillemme

PALOKATKOSUUNNITTELU ON PAKOLLISTA

Läpiviennin tukkiminen betonivalulla ei enää riitä! Rakennusvalvontaviranomaiset ovat alkaneet ottaa tiukemman linjan paloturvallisuuskysymysten huomioon ottamisesta rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Määräys palokatkojen suunnittelusta annetaan usein rakennusluvassa tai aloituskokouksessa.

Ympäristöministeriön asetusten mukaan osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit edellyttäen, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta.


Palokatkotuotteina tai menetelminä tulee käyttää tuotteita joilla on ETA hyväksynnän kautta varmennettu sertifikaatti tai viranomaisen hyväksyntä läpivientikohtaisesti. Hyväksynnän mukaiset asennusohjeet sisältävät rajoituksia läpivientiaukon koolle ja läpimenevien installaatioiden tyypeille, mitoille, lukumäärille sekä sijoitteluille.

Lisätietoja saat kunkin kunnan rakennusvalvonnan kotisivuilla.


Käännetty arvonlisävero

Veronumeron käyttö rakennustyömailla